På siden vil der være en liste over opholdssteder i Danmark, så du nemt og overskueligt kan finde et tilbud i nærheden af dig, som passer specifikt til dit, eller en af dine pårørendes misbrug eller særlige psykiske lidelse.

Denne side gør det nemmere, at danne sig et indtryk af opholdsstederne samt de specielle tilbud de hver især kan tilbyde dig eller en af dine nærmeste. Selvom det altid er en kommunal afgørelse om en person kan tilbydes hjælp, har du ofte som borger eller pårørende medindflydelse på det endelige valg.

Du kan læse mere om diverse sygdomme samt særlige misbrug under “Udbredte Sygdomme & Misbrug“.

Privatlivspolitik