Ledige pladser:
4
Aldersgrupper:
18-23 år 24 år -
Målgruppe:
Udviklingshæmning
Indadreagerende adfærd