Ledige pladser:
4
Aldersgrupper:
18+
Målgruppe:
Udviklingshæmning
Indadreagerende adfærd