Specialisering:
Alvorlige psyko-sociale vanskeligheder
Aldersgrupper:
15-23 år
Målgruppe:
Andre psykiske vanskeligheder
Seksuelt krænkende adfærd
Selvskadende adfærd
Indadreagerende adfærd
Pris:

89973