Ledige pladser:
1 (pr. 1. april 2017)
Aldersgrupper:
12-23 år
Målgruppe:
Udviklingshæmning
Ikke-personfarlig kriminalitet
Seksuelt krænkende adfærd
Selvskadende adfærd
Indadreagerende adfærd
Udadreagerende adfærd