Alrunen

''ET TRYGT STED AT VÆRE''[email protected]

Alrunen er et opholdssted for børn og unge med og uden diagnoser.

Alrunen blev etableret i 1992 i Sarup på Als.

Vi bor i Syddanmark på seks tønder land tæt på Broager i Sønderborg kommune med direkte adgang til Flensborg Fjord og det historiske farvand, Vemmingbund. Vi har en fantastisk udsigt over Sønderborg, Dybbøl Mølle og Als.

Vi indskriver børn og unge med en opmærksomhed på børne- og ungesammensætningen på opholdsstedet. Og vil i alle tilfælde lave en individuel vurdering

  • Lavt selvværd og lav selvtillid
  • Social-kognitive vanskeligheder
  • Socio-emotionelle vanskeligheder 
  • Ureguleret eller udadreagerende og – eller selvskadende adfærd, som følge af de svigt de har oplevet i deres opvækst
  • Indlæringsvanskeligheder
  • Børn og unge med ADHD og ADD
  • Børn og unge med tilknytningsforstyrrelse eller tilknytningsvanskeligheder

Indskrivning forudsætter en grundig drøftelse med anbringende kommune, af den unges behov og vores muligheder for at afhjælpe dem.

Ved indskrivning er man som regel mellem 10 og 16 år. Ved fraflytning tilbyder vi et individuelt tilrettelagt efterværn omfattende bl.a. ADL-træning (Almen daglig læring).

Alrunen er godkendt til 11 børn og unge i alderen 10-18 år jf. § 66 stk. 1 nr. 5 i SEL.
(+ efterværn jf. 76 i SEL)

Ledige pladser

1

Aldersgrupper

10-18 år

Målgruppe

Andre intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Tilknytningsforstyrrelse
Omsorgssvigt
Selvskadende adfærd
Udadreagerende adfærd

Tilbud

Døgnophold: pr mdr. kr. 80.100,- (pr. døgn kr. 2.633,-/pr. år kr. 961.200,-)

Vil du i kontakt med stedet?

Træffetider

MAN-FRE
08:00 – 15:00

Stensigmose 8
Broager 6310 DK
Get directions

Video

Er dette dit opholdssted?Verificeret

Sørg for at al information er opdateret.